ศูนย์รวมแผนธุรกิจและแหล่งเงินทุน
หน้าหลัก | ไอเดียธุรกิจ | แหล่งเงินทุน | ข่าว-บทความ | เครื่ีองมือธุรกิจ | Webboard | พักผ่อน
 
 
 

เกี่ยวกับศูนย์รวมแผนธุรกิจและแหล่งเงินทุน

เว็บนี้ตั้งใจออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเจ้าของกิจการ และว่าที่เจ้าของกิจการทั้งหลายท่าน โดยกลุ่มผู้จัดทำได้เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวมาก่อน พบว่าในตอนเริ่มแรก ขาดแหล่งข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ จึงได้ทำเว็บนี้โดยหวังจะเป็นประโยชน์กับ

  • ผู้ต้องการเงินทุนทำธุรกิจ
  • ผู้ต้องการมองหาแหล่งลงทุน